top of page
Discussing the Numbers

AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS

New Forte tarjoaa Kelan ammatillista kuntoutusselvitystä 

TAVOITE

Ammatillinen kuntoutusselvitys on palvelu, jossa moniammatillinen tiimi ja asiakas yhdessä arvioivat asiakkaan työ-, toiminta– ja opiskelukykyä, osaamista, työelämävalmiuksia sekä kuntoutustarvetta. Selvityksen perusteella asiakas ja moniammatillinen tiimi yhdessä valmistelevat asiakkaalle ammatillisen suunnitelman, joka sisältää eri ammatillisia vaihtoehtoja ja huomioi asiakkaan tarvitsemat tukitoimet.

KENELLE?

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu asiakkaalle, jonka työ- tai opiskelukyky on olennaisesti heikentynyt. Kohderyhmään kuuluva henkilö on ammatillisen kuntoutuksen asiakas, joka täyttää Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista säädetyt myöntämisedellytykset. Asiakkaille, jonka on sairauden, vamman tai muun kokonaistilanteensa vuoksi haasteellista työllistyä, löytää sopiva työtehtävä tai koulutusala ja joka tarvitsee työhön tai opiskeluun suuntaamiseksi ammatillisen suunnitelman, joka perustuu moniammatilliseen selvitykseen ja arviointiin omista vahvuuksistaan sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksista tai tarvitsemistaan tukipalveluista. 

 

KESTO?

Kesto on yhteensä enintään 10 kuntoutuspäivää.

 

KUINKA PÄÄSEN PALVELUUN?

Haku Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen tapahtuu Kelan kautta. Voit hakea palveluun täyttämällä Kelan lomakkeen KU101 tai olemalla yhteydessä Kelaan. Kuntoutus on Kelan kustantamaa ja asiakkaalle maksutonta. Voit hakea kuntoutuksen ajalle kuntoutusrahaa sekä matkakorvauksia Kelalta. Voit halutessasi kysyä lisätietoa palvelusta myös meiltä. 

JOS KIINNOSTUIT, KYSY LISÄÄ!

 

Heikki Riihimäki

045 806 0280

heikki.riihimaki@newforte.fi

Outi Rosenqvist

050 544 4407

outi.rosenqvist@newforte.fi

 

Kaisa Kuosmanen

050 447 9651

kaisa.kuosmanen@newforte.fi

Seija Lehtonen

050 376 5441

seija.lehtonen@newforte.fi

 

kela.png
bottom of page