top of page
Nuotti_edited.jpg

NUOTTI-VALMENNUS

New Forte tarjoaa satakuntalaisille nuorille Kelan järjestämää NUOTTI-valmennusta

MIKÄ?

NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa, matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille. NUOTTI-valmennuksessa nuoria neuvotaan ja ohjataan suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin ja luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. 

 

Tavoitteena on, että valmennuksen päätyttyä nuori myös tunnistaa voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä uskoo mahdollisuuksiinsa ja muutokseen. 

KENELLE?

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. NUOTTI-valmennuksesta hyötyvät nuoret, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. 


Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa kiinnostusta elämäntilanteeseen sekä kartoittaa taitoja, vahvuuksia, tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita. Tavoitteena voivat olla niin opiskelussa kuin työelämässä suoriutumisessa.

 

KUINKA HAKEUTUA PALVELUUN?

Haku NUOTTI- valmennukseen tapahtuu Kelan kautta (ks. esite) Sinä itse tai ohjaava tahosi (kuten Ohjaamo, TYP, etsivä nuorisotyö tai oma oppilaitos) voitte olla yhteydessä Kelan valtakunnalliseen palvelunumeroon (020 692 205) ja hakeutua suullisesti mukaan. Voit hakea valmennukseen myös täyttämällä Kelan lomakkeen KU101.

 

Kelan virkailija täyttää hakemuksen puolestasi ja tekee kuntoutuspäätöksen haastattelun perusteella. Hakeutumiseen ei edellytetä lääketieteellistä selvitystä (lääkärinlausuntoa). Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmennus on nuorelle maksutonta. Voit hakea NUOTTI-valmennuksen ajalle kuntoutusrahaa sekä matkakorvauksia Kelalta. Kuntoutusetuuksiin liittyvissä asioissa olethan yhteydessä Kelan virkailijaan.

Jos haluat valmennukseen meille, mainitse New Forte hakeutumisen yhteydessä. Voit olla myös yhteydessä puhelimitse suoraan NUOTTI-valmentajaan Outiin (050 544 4407), joka voi auttaa sinua palveluun hakeutumisessa.

KESTO?

Valmennukseen sisältyy enintään 20 käyntikertaa, jotka ovat 60 minuutin mittaisia. Yksi tapaaminen voi sisältää yhden tai useamman käyntikerran, joita voi yhdistellä tarpeen mukaan.

 

Tapaamiset toteutetaan siellä missä itse toivot, etänä tai kasvokkain. Valmennukseen sisältyy yhteydenpitoa valmentajan kanssa myös tapaamisten välillä. Verkostotyö on olennainen osa palvelua ja tapaamisiin voi tarvittaessa osallistua myös nuoren lähiomainen ja/tai verkostojen edustajia. 

 

NUOTTI-VALMENTAJA

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja suuntautunut sosiaalipalvelujen ohjaukseen. Syventävinä opintoina olen lukenut mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyötä. Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja. Olen työskennellyt sosionomina ammatillisen kuntoutuksen, työ- ja koulutusvalmennuksen ja nuorisotyön tehtävissä.

 

Viimeiset noin kymmenen vuotta olen tukenut ihmisiä löytämään voimavaroja matkalla toiveiden mukaista työelämää. Työssäni olen ohjannut asiakkaita, joilla on vaikeuksia työelämään pääsyssä esimerkiksi vaikeaan elämäntilanteeseen, terveydentilaan tai pitkittyneeseen työttömyyteen liittyvien haasteiden vuoksi. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ja vahvinta osaamistani  on mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden ohjaaminen, palveluohjaus ja työelämätuntemus.

JOS KIINNOSTUIT, KYSY LISÄÄ!

Outi Rosenqvist  050 544 4407

outi.rosenqvist@newforte.fi 

     ​

 

kela.png
bottom of page