top of page
Small Green Plants

TYÖELÄKEKUNTOUTUS

TYÖELÄKEKUNTOUTUS

3. TYÖKOKEILUN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN

Etsimme asiakkaan kanssa yhteistyössä hänen kokonaistilanteelleen sopivan työkokeilupaikan. Ohjeistamme työnantajaa työkokeiluun liittyvissä käytännön asioissa, sekä seuraamme ja tuemme asiakasta työkokeilun aikana.

Gardening Tools
Business Meeting

2. TYÖHÖNPALUUSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisen, aikataulutetun työhönpaluusuunnitelman, jossa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne, sekä alueen työllisyystilanne.

 

Tarvittaessa työhönpaluusuunnitelman laatimisen vaiheessa voidaan lisäpalveluna toteuttaa psykologin resurssiselvitys, jossa arvioidaan asiakkaan persoonallisia ominaisuuksia, kognitiivisia valmiuksia ja motivaatiota uudelleenkoulutusta silmälläpitäen.

1. ALKUHAASTATTELU

Kartoitamme asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti haastattelulla ja kyselyin ja arvioimme tältä pohjalta sopivia keinoja ja mahdollisuuksia palata työelämään. Tuemme asiakkaan motivoitumista ammatillisen kuntoutuksen prosessiin.

Business Meeting
bottom of page